Rodzinne wakacje na kempingu
i podróże po Europie

Strona główna > Gra Tajemniczy Gość

Rodzinna gra terenowa Tajemniczy Gość


Wspólnie z Urzędem Gminy Długołęka zapraszamy na rodzinną grę terenową „Tajemniczy GOŚĆ". Zabawa odbędzie się 3 czerwca 2018 roku w ramach imprezy III Gminny Dzień Rodziny w miejscowości Szczodre pod Wrocławiem.

Gra terenowa „Tajemniczy Gość”

Zapraszamy dzieci i rodziców na super tajną misję! Waszym zadaniem będzie odnaleźć Tajemniczego Gościa. Po drodze spotkajcie się z bohaterami polskich legend, wykonajcie u nich zadania i zdobądźcie wskazówki, które pomogą Wam stworzyć portret pamięciowy Tajemniczego Gościa! Szykuje się kapitalna rodzinna zabawa! Gra terenowa to super pomysł na wspólne spędzenie czasu.

Co zrobić, żeby wziąć udział w grze?

 1. Podczas Gminnego Dnia Rodziny znajdźcie Punkt Gry na terenie parku.
 2. Zapiszcie się do zabawy, odbierzcie niezbędne rekwizyty, odwiedźcie postacie z legend i odnajdźcie Tajemniczego Gościa.
 3. W zabawie może wziąć udział 40 dzieci. Kto pierwszy ten lepszy 😉
 4. Punkt Gry czynny jest od godziny 14.00 do godziny 17.00.
 5. Udział w grze jest bezpłatny.

gry miejskie wrocław

 

Regulamin gry terenowej Tajemniczy Gość

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem gry jest blog podróżniczy Globtroterek i Urząd Gminy Długołęka.
 2. Gra terenowa odbywa się w ramach Gminnego Dnia Rodziny organizowanego przez Urząd Gminy Długołęka w miejscowości Szczodre. 
 3. Gra przeprowadzona zostanie dnia 3 czerwca 2018  roku w parku w miejscowości Szczodre w godzinach 14.00 – 18.00.
 4. Gra terenowa skierowana jest do dzieci w wieku 4 – 13 lat i ich rodziców, zwanych dalej uczestnikami.
 5. Liczba uczestników jest ograniczona i może wziąć w niej udział maksymalnie 40 dzieci.
 6. Udział w grze jest bezpłatny.
 7. Gra odbywa się w terenie. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w grze.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. W grze biorą udział dzieci w wieku 4 – 13 lat i ich rodzice. 
 2. W przypadku dzieci powyżej 10 lat nie jest wymagana obecność rodziców podczas gry, natomiast wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w grze.
 3. Zgłoszenia do gry można dokonać  wyłącznie w dniu gry, w dniu 3 czerwca 2018 od godziny 14.00 do godz. 17.00 lub wyczerpania liczby miejsc, w Punkcie Obsługi Gry umieszczonym na terenie parku w miejscowości Szczodre. Gra kończy się 3 czerwca 2018 o godzinie 18.00.
 4. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w grze.
 5. O zakwalifikowaniu się dziecka do gry decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W Punkcie Obsługi Gry, w dniu gry, po dokonaniu zapisu, uczestnik otrzyma materiały niezbędne do  gry. 
 7. Poprzez odbiór materiałów do gry rodzice uczestnika:
 • akceptują regulamin gry
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883);
 • wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i  ich stron na portalach społecznościowych zdjęć oraz relacji z gry.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie 6 zadań nadzorowanych przez animatorów.
 2. Animatorzy to 6 osób, które z ramienia Organizatora przeprowadzają grę terenową.
 3. Animatorzy znajdować się będą na terenie parku.
 4. Zadaniem uczestnika jest zlokalizowanie animatorów. Kolejność odwiedzin u animatorów jest dowolna, za wyjątkiem dwóch ostatnich, wskazanych w materiałach do gry.
 5. Każdy animator ma dla uczestnika zadanie do wykonania. W wykonaniu zadania dozwolona jest pomoc rodziców. Na wykonanie zadania uczestnik ma ograniczony czas.
 6. Poprawne wykonanie zlecenia skutkuje wręczeniem uczestnikowi informacji niezbędnych do zakończenia gry.
 7. W przypadku, gdy u danego animatora na wykonania zadania oczekują inni uczestnicy, decyzja o pozostaniu w kolejce lub przejściu do następnego animatora leży wyłącznie w gestii uczestnika.
 8. Celem gry jest odnalezienie animatorów, wykonanie zadań i zdobycie informacji pozwalających ukończyć grę.

§ 4. WYGRANA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik, który dotrze do celu otrzyma drobny upominek od organizatorów.
 2. Spośród wszystkich uczestników, którzy dotarli do celu zostanie wylosowanych trzech, którzy zdobędą nagrodę główną.
 3. Losowanie i wręczenie nagród odbędzie się na scenie głównej, po zakończeniu gry.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. 
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.gmina.dlugoleka.pl  www.globtroterek.com, a także w Punkcie Obsługi Gry w dniu 03.06.2018 r.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *