Rodzinne wakacje na kempingu
i podróże po Europie

Strona główna > Podróże > Polska > Wrocław > Gdzie jest kangur

Gra miejska Wrocław - Gdzie jest kangur?

Zapraszamy na kolejną super rodzinną przygodę! Tym razem będziecie musieli odnaleźć kangura 🙂 Pomogą Wam w tym bajkowe stworki, które porwą Was w niezapomnianą podróż po całym świecie. Po drodze czekają zadania do wykonania i zagadki do rozwiązania. Za każde wykonane zadanie otrzymacie część szyfru. Tylko gdy zdobędziecie wszystkie elementy, dowiecie się gdzie jest kangur! Będzie dużo śmiechu, trochę nauki, spotkania z bohaterami bajek i kapitalna rodzinna zabawa 🙂 UWAGA! Mamy komplet zgłoszeń. Lista Drużyn została zamknięta.

Co zrobić, żeby wziąć udział w grze?
 1. Zbierz rodzinną Drużynę, składającą się z minimum 2 , a maksimum 5 osób – w tym przynajmniej jednej osoby dorosłej i jednego dziecka w wieku 3 – 12 lat. Do zabawy zaproście rodzeństwo, ciocie, wujków, dziadków czy przyjaciół.
 2. Zgłoś Drużynę do gry – zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie e-mailowo w dniach 20 marca – 6 kwietnia 2017 lub do wyczerpania miejsc (planujemy udział 30 drużyn, więc kto pierwszy, ten lepszy!)
 3. Na adres kontakt@globtroterek.com lub globtroterek@op.pl wyślij następujące dane (wszystkie podane dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji gry):
 • imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny,
 • wiek dzieci,
 • telefon do dorosłej osoby z drużyny oraz adres e-mail.

Odpowiadamy na każde zgłoszenie – dostaniecie od nas potwierdzenie przyjęcia Waszej Drużyny.

Jak wygląda zabawa?
 1. Spotykamy się w sobotę, 8 kwietnia, o godz. 11:00 w Punkcie Obsługi Gry w Mediatece we Wrocławiu, na pl. Teatralnym 5.
 2. Dostaniecie od nas mapę i kartę do gry, która zwierać będzie klucz do zaszyfrowanych wiadomości.
 3. Waszym zadaniem będzie odnaleźć 7 postaci z bajek, które podróżują po całym świecie i rodzinnie wykonać przygotowane dla Was zadania.
 4. Za każde wykonane zadanie otrzymacie część zaszyfrowanej wiadomości.
 5. Aby zdobyć wszystkie elementy wiadomości, musicie odnaleźć wszystkich bohaterów bajek i wykonać wszystkie zadania.
 6. Jak już będziecie mieli kompletną wiadomość, odszyfrujecie ją i dowiecie się gdzie ukrywa się kangur! Potem musicie do niego dotrzeć! Każda Drużyna, która odnajdzie kangura dostanie upominek  – niespodziankę 🙂
 7. Do kangura musicie dotrzeć najpóźniej do godziny 14:15. Zadania u bajkowych bohaterów wykonujecie najpóźniej do 14.00.

 

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ „GDZIE JEST KANGUR?”
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem gry jest blog podróżniczy globtroterek.com, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – filia nr 57 Biblioteka Turystyczna i Filia nr 58 Mediateka.
 2. Gra odbywa się w ramach Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego „Równoleżnik Zero”.
 3. Gra przeprowadzona zostanie dnia 8 kwietnia 2017 roku w centrum Wrocławia w godzinach 11.00 – 14.00
 4. Gra skierowana jest do dzieci w wieku 3 – 12 lat i ich rodziców.
 5. Liczba uczestników jest ograniczona i może wziąć w niej udział max. 30 Drużyn.
 6. Udział w grze jest bezpłatny.
 7. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.
 8. Podczas gry zabronione jest korzystanie z internetu oraz komunikacja pomiędzy Drużynami.

 

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
 1. W grze biorą udział zgłoszone wcześniej rodzinne Drużyny. Drużyna musi składać się z minimum 2 osób, w tym co najmniej jednej osoby dorosłej. Drużyna może mieć maksymalnie 5 członków. Przynajmniej jednym członkiem Drużyny musi być dziecko w wieku 3 – 12 lat.
 2. Zgłoszenia Drużyn można dokonać wyłącznie on-line poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail kontakt@globtroterek.com lub globtroterek@op.pl
 3. Zgłoszenie musi zawierać: imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny, wiek nieletnich członków drużyny, telefon do dorosłej osoby z drużyny oraz adres e-mail.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 marca do 6 kwietnia 2017 (do końca dnia) lub do wyczerpania miejsc.
 5. O zakwalifikowaniu się Drużyny do gry decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W Punkcie Obsługi Gry, w Filii nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej- Mediatece, pl. Teatralny 5, w dniu gry, w godzinach 11:00 – 11:15 zostaną rozdane drużynom materiały niezbędne do przeprowadzenia gry. Za materiały uznaje się mapę oraz kartę do gry, zawierającą klucz do zaszyfrowanych wiadomości.
 7. Na karcie należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich członków Drużyny.
 8. Poprzez odbiór materiałów do gry członkowie Drużyn:
 • akceptują regulamin gry
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych członków drużyny w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883);
 • wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych zdjęć oraz relacji z gry.

 

§ 3. PRZEBIEG GRY
 
 1. Zadaniem Drużyn jest wykonanie 7 zadań nadzorowanych przez animatorów.
 2. Animatorzy to 7 osób, które z ramienia Organizatora przeprowadzają grę miejską.
 3. Animatorzy znajdować się będą na terenie centrum Wrocławia.
 4. Zadaniem Drużyn jest zlokalizowanie animatorów. Kolejność odwiedzin u animatorów jest dowolna.
 5. Każdy animator ma dla Drużyny zadanie do wykonania. W wykonaniu zadania wymagane jest zaangażowanie całej Drużyny i obecność wszystkich zawodników. Na wykonanie zadania Drużyna ma ograniczony czas.
 6. Poprawne wykonanie zadania skutkuje wręczeniem Drużynie części zaszyfrowanej wiadomości.
 7. W przypadku, gdy u danego animatora na wykonanie zadania oczekują inne Drużyny, decyzja o pozostaniu w kolejce lub przejściu do następnego animatora leży wyłącznie w gestii Drużyny.
 8. Celem gry jest odszyfrowanie całej wiadomości zawierającej informację o miejscu w którym schował się kangur i odnalezienie go.
 9. Gra kończy się 8 kwietnia o godzinie 14:15. Zadania u animatorów można wykonywać do godziny 14:00.

 

§ 4. WYGRANA I NAGRODY
 1. Każda Drużyna, która odnajdzie kangura otrzyma drobny upominek od organizatorów.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody będą wręczane osobiście przez kangura w momencie odnalezienia go przez Drużynę.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złamanie regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.globtroterek.com, www.biblioteka.wroc.pl/mediateka  www.rownoleznikzero.pl.  a także w Punkcie Obsługi Gry w dniu 08.04.2017 r.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie wprzypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *